เทคโนโลยี IoT กับการอนุรักษ์พลังงาน

เทคโนโลยี IoT กับการอนุรักษ์พลังงาน

10 Jun 2019

Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ‘ฉลาด’ มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์แต่ละชนิดสื่อสารระหว่างกันได้ และผู้ใช้สามารถควบคุมได้ในระยะไกล จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และถ้าพูดถึงด้านพลังงาน IoT เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในหลายๆ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ในอดีตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่หลักเป็นสื่อกลางในการรับส่งและแสดงข้อมูล ซึ่งแต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะของตัวเอง ปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้มากกว่านั้น เมื่อทุกอย่างบนโลกล้วนเชื่อมต่อกัน!

เทคโนโลยีที่เชื่อมทั้งโลกทั้งใบเข้าด้วยกันคืออะไร? เรามารู้จักกันให้มากขึ้นในบทความนี้

รู้จักกับ “Internet of Things (IoT)” เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

Internet of Things (IoT) คืออะไร?

เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายออนไลน์อย่างไวไฟ หรือบลูทูธ ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่พูดถึงสามารถเป็นได้ทั้งเครื่องบิน รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

พูดง่ายๆคือ IoT ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้นั่นเอง เปรียบเสมือนสมองให้กับอุปกรณ์ โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ทำให้อุปกรณ์มีความ Smart กลายเป็น Smart Device เช่น Smart Home, Smart City เป็นต้น

ประโยชน์และการนำไปใช้งานของ IoT

สำหรับใครที่สงสัยว่า IoT สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง? บทความนี้เราจะยกตัวอย่างการใช้งาน IoT ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. Industrial IoT

คือการใช้ IoT เชื่อมต่อแต่ละขั้นตอนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีลักษณะเป็นโครงข่าย และใช้หลายเทคโนโลยี เริ่มต้นตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งสามารถยกระดับการผลิตในอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดช่องว่างการจัดการในภาคอุตสาหกรรม

ข้อดีของการนำ IoT มาในใช้ภาคอุตสาหกรรม คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต IoT สามารถช่วยตรวจสอบสถานะการทำงานได้จากระยะไกล คาดการณ์การซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย

2. IoT Applications in Healthcare

ด้านการแพทย์ IoT มีส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ ช่วยทำให้การติดต่อระหว่างแพทย์และคนไข้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น การฝังชิปไว้ในร่างกายผู้ป่วย และสามารถติดต่อแพทย์โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้คาดการณ์โอกาสป่วยในอนาคต โดยรับข้อมูลการกิน กิจกรรมที่ทำจากเซ็นเซอร์ที่ติดกับร่างกาย

3. IoT Applications in Agriculture

เมื่อจำนวนประชากรบนโลกเพิ่มขึ้น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต IoT สามารถนำมาใช้จัดการข้อมูลผลผลิต เช่น วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับความผิดปกติของพืชผลไม้เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทัน

IoT เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มหาศาล สามารถเป็นได้ทั้งผู้ช่วย ผู้รู้ปัจจุบัน และผู้ประเมินอนาคต ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมความเสี่ยงหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์และเครือข่ายไม่ดีพอ ดังนั้นจึงต้องพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่ไปด้วย

IoT กับการอนุรักษ์พลังงาน

ดังตัวอย่างข้างต้นเรารู้กันแล้วว่า IoT มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านพลังงาน เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ เข่น Blockchain หรือ AI จึงทำให้การจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนกลายเป็น “Smart energy”

1. บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)

คือ บ้านที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต โดยสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต IoT เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานในบ้าน และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อาศัย

ตัวอย่างการใช้ IoT ใน Smart Home

  • สั่งเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • ปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ เมื่ออากาศภายในห้องร้อนหรือเย็นเกินไป
  • แจ้งเตือนอันตรายเมื่อลืมปิดแก๊ส หรือลืมปิดน้ำ
  • ระบบรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบการเข้า-ออกของแขกที่มาเยี่ยมเยียน
  • เป็นต้น

นอกจาก Smart Home ยังมีการใช้เทคโนโลยีนี้พัฒนา “อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)” ซึ่งทีม ExpresSo ได้ร่วมกับหลายๆ หน่วยงานในการพัฒนา เพื่อให้อาคารประหยัดพลังงานมากขึ้น ปลอดภัย อีกทั้งยังส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

2. เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

คือการผสมผสานเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเมือง IoT จะสามารถเก็บข้อมูลระบบจัดการต่างๆ ในเมืองได้ทั้งหมด เช่น ระบบประปา สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบการจราจร เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ IoT ใน Smart City

  • เพิ่มการรักษาความปลอดภัย โดย IoT จะเชื่อมโยงกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆ เข่น กล้องวงจรปิด เซนเชอร์ตรวจสอบควัน เชื่อมโยงกับการประสานงานระหว่างหน่วยรักษาความปลอดภัยในบริเวณต่างๆ แบบ Real time เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
  • แจ้งเตือนระดับมลพิษในเมือง อย่างเช่นมลพิษอากาศ ตรวจจับ PM 2.5 หรือมลพิษทางน้ำ บอกคุณภาพน้ำประปาได้
  • อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น ใช้ IoT บอกสถานะของที่จอดรถภายในเมือง, ติดตั้ง WiFi ฟรีสำหรับทุกคน, ส่งข่าวสารภายในเมืองแก่ประชาชน เป็นต้น

นอกจาก Smart City จะขับเคลื่อนด้วย IoT แล้วยังมีการใช้เทคโนโลยี AI ร่วมด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart City ได้ในบทความนี้

3. โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

คือการนำ IoT มาบริหารจัดการควบคุมการผลิต ส่ง และจ่ายพลังงานไฟฟ้า ทำให้มีความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนำมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนในชุมชนเพื่อบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วย

Credit by: Siemens.com

สรุป

Internet of Things (IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ‘ฉลาด’ มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ทำให้อุปกรณ์แต่ละชนิดสื่อสารระหว่างกันได้ และผู้ใช้สามารถควบคุมได้ในระยะไกล จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านเกษตรกรรม เป็นต้น

ถ้าพูดถึงด้านพลังงาน IoT เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ในหลายๆ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นกัน และได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานโดยสิ้นเชิงจนกลายเป็น “Smart Energy” ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคตได้

ถึงแม้ Internet of Things (IoT) จะส่งผลเชิงบวกต่อการใช้พลังงานอย่างมหาศาล แต่ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนด้วยที่ต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ และช่วยกันอนุรักษ์พลังงานด้วยควบคู่กัน


Related Article

เทคโนโลยีในอนาคต ตอบโจทย์ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

หากมองข้ามปัจจุบันไปยังอนาคตจะมีอะไรรอคอยพวกเราอยู่บ้าง นอกจากจะได้เห็น AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรืออุปกรณ์ IoT ที่ล้ำสมัยมากขึ้น ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

10 Jun 2019

AI & Energy : ในวันที่ “พลังงาน” ต้องการ “เทคโนโลยี AI” ช่วยเหลือ

ต้นกำเนิดที่แท้จริงของ AI เกิดจากความคิดที่จะสร้างสมองให้เครื่องจักรกล ทำให้มีการโต้ตอบในรูปแบบต่างๆ ทั้งการโต้ตอบแบบง่ายๆ ไปจนถึงการในแนวทางคล้ายคลึงกับมนุษย์

10 Jun 2019

ก้าวทันอนาคตกับเทคโนโลยีการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหน โลกจะก้าวไกลสักเพียงใด สิ่งที่ยังคงเกิดขึ้นคือผู้คนยังคงดำเนินชีวิตด้วยการเดินทาง บางคนใช้เวลาอยู่บนรถโดยสารพอๆ กับการพักผ่อนที่บ้านเสียด้วยซ้ำไป ทำให้เทคโนโลยีการขนส่ง เป็นสิ่งจำเป็น รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการขนส่งให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

10 Jun 2019

Smart city คืออะไร? และสามารถใช้ AI สร้างได้อย่างไร?

การพัฒนา “Smart City” โดยผสมผสานกับ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน กลายเป็นเมืองที่จะทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายและง่ายดายขึ้น ช่วยโลกจากปัญหาพลังงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆได้

10 Jun 2019

ปั้นโลกสีเขียวด้วย Smart Building (อาคารอัจฉริยะ)

“Smart Building” อาคารยุคใหม่ที่ทำอะไรได้มากกว่าที่เห็น อาคารอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการใช้งานอาคารที่สะดวกสบาย มีการจัดการที่ทันสมัย และที่สำคัญคือสามารถลดการใช้พลังงาน ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

10 Jun 2019

รู้จักกับ Blockchain ตัวช่วยจัดการพลังงานในอนาคต

บล็อกเชน (Blockchain) ในปัจจุบันกลายเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมบนโลกมากมาย มารู้จักและเข้าใจบล็อกเชนกันมากขึ้น รวมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อโลกในอนาคตอย่างมหาศาล

10 Jun 2019

Loading...

Back to top